Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Posts tagged ‘wordpress’

PODS CMS First record missing

Today, I had an interesting experience with Pods CMS and I would like to share with everyone.

Here is the code of that page:

<?php

$param = array(

“where” => “t.enddate >= CURDATE() AND event_type.name=’Training'”,

“orderby” => “t.startdate ASC”,

“limit” => “100”,

);

//$events = pods( ‘event’, $param );

echo ‘<div class=”container”>’;

echo ‘<h3>Select Training Category</h3>’;

echo $events->filters(array(‘fields’=>’training_category’));

echo ‘<p>&nbsp;</p>’;

echo $events->template(‘training_list’);

echo ‘</div>’;

?>

I have a Pods page that list all event. In that page, I need a filter on event_category. My client told me that there was one record missing.

I viewed the code, review the documentation and found that there was nothing wrong.

Trying to search if someone had encountered the same issue as me, I found two major topics:

fetch() won’t return first result

Fetch record is chopping off the first record

However they didn’t help me match. I got the same symptom but different cause, I thought.

After several debugging, found out what was causing that issue. If I remove filter box. I would get correct list of all events. But filter box is client’s requirement.

Then I try to echo filter box before finding records. The code section look like this:

<?php

$param = array(

“where” => “t.enddate >= CURDATE() AND event_type.name=’Training'”,

“orderby” => “t.startdate ASC”,

“limit” => “100”,

);

//$events = pods( ‘event’, $param ); fix first row missing.

$events = pods( ‘event’ );

echo ‘<div class=”container”>’;

echo ‘<h3>Select Training Category</h3>’;

echo $events->filters(array(‘fields’ => ‘training_category’));

echo ‘<p>&nbsp;</p>’;

$events->find($param); //fix first row missing

echo $events->template(‘training_list’);

echo ‘</div>’;

?>

And finally, It worked. I don’t have much time to investigate why the filters box would cause that issue. However, I would like to share with everyone. Hope that it would be helpful in case you encounter the same issue. J

Advertisements

Sử dụng Microsoft Word để soạn blog WordPress

Để mở đầu cho việc tạo blog này. Tôi đã thử nghiệm tạo blog trong Microsoft Word 2007. Sau đó upload một lần lên wordpress mà không phải mất công upload load từng cái ảnh, chèn từng cái link lên như là soạn thảo trên web.

Sau đây là các bước tuần tự để thực hiện việc này.

Đầu tiên, bạn phải thiết lập cho MS Word.

  1. Mở một file Microsoft Word.
  2. Bấm vào nút Office tròn ở góc trái màn hình. Chọn Mục Publish -> Blog  3. Nếu lần chạy đầu tiên, bạn sẽ được đề nghị đăng ký, bạn chọn “Register now”.


  4. Chọn WordPress trong danh mục các blog, Chọn Next.


  5. Trong ô Blog post URL, Nhập đường dẫn Blog WordPress của bạn, kết thúc bằng xmlrpc.php. Ví dụ của tôi là kite203.wordpress.com/xmlrpc.php


  6. Điền thông tin tài khoản WordPress của bạn vào ô Username và Password. Bấm OK để hoàn tất.
  7. Sau khi đã xong thì Word sẽ hỏi bạn các thông tin về tiêu đề, danh mục blog, … Bạn cũng có thể lưu lại như là bản nháp để sau này sửa lại.

Hy vọng rằng bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi sử dụng Word để post bài trên blog WP của mình