Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Posts tagged ‘windows 7’

Lenovo Thinkpad System Update 4.0 Will not run

Lenovo Thinkpad System Update Will not run

I has just installed Windows 7 on my Thinkpad T61. As usual, I logged into Thinkpad’s site to download favourite driver tool called Lenovo System Update. It would help me to download all System driver automatically. The program’s version is 4.0 and I only runs on Windows 7. The size of file was 9.9MB.

After I installed it, the program not run on my system. I tried again and again. No use. It just showed a splash window then disappear when I click on it. I donnot run. I tried some search and found that someone I had the same problem as me. They said that try to set compatibility for the file call tvsu.exe in the program’s folder. I tried it to set compatibility to windows xp sp2 and I succeeded. It is really funny that a windows 7 only has to be set compatibility to windows xp to run well. A little experience I want to share.

Lấy lại đăng nhập tự động cho Windows XP/Vista/7

Windows Vista và Windows 7 ra đời, MS đã không còn bị chê là bảo mật lỏng lẻo nữa. Tuy vậy để được tiếng bảo mật, nó lại tỏ ra quá cẩn thận và thiếu thông minh. Khi cài thêm phần mềm VMWare Workstation, máy sẽ được thêm một người dùng giấu mặt là _vmware_user__. Màn hình đăng nhập sẽ hiện ra, mỗi lần khởi động sẽ phải tốn thêm mấy calo để bấm phím Enter, thay vì automatically logon như khi mới cài xong Windows. Mình đã khắc phục cái này mấy lần rồi. Lần nào cũng phải Google Search. Lần này Post lên đây, sau này dễ tra cứu.

Các bước tiến hành:

 1. Bấm Window + R, hiện hộp thoại Run;
 2. Windows XP: Gõ “control userpassword2” (Không có đôi ngoặc kép);

  Windows Vista/7: Gõ “netplwiz

  Màn hình sẽ như sau:

 3. Trong hộp thoại User Accounts, Nếu có nhiều tài khoản người dùng, Chọn vào Tài khoản muốn đăng nhập tự động(Sẽ có tác dụng ở bước 4). Bỏ chọn mục “User must enter user name and password to use this computer“. Bấm OK.
 4. Nhập mật khẩu xác nhận(Nếu có) của tài khoản bạn đã chọn ở bước 3.

  Bấm tiếp OK.

 5. Logoff hoặc khởi động lại

Xong.