Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Posts tagged ‘error’

Sử dụng UNION

SQL cơ bản thì có thể ai cũng từng đọc qua. Nhưng khi vào làm việc với nó thực tế thì mới gặp nhiều vấn đề và thu được nhiều kinh nghiệm.

Hôm nay mình gặp lỗi thế này:

ORDER BY items must appear in the select list if the statement contains a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator.

Lỗi này có nghĩa là khi Order by trong lệnh SEELCT có UNION thì phải select cả trường đem ra ORDER BY.

ví dụ muốn order by date thì bạn phải select cả date.

SELECT id, title from table1 order by date union SELECT id, title from table2 order by date ==> câu lênh này sẽ báo lỗi

SELECT id, title,date from table1 order by date union SELECT id, title,date from table2 order by date => câu lệnh này sẽ chạy tốt

Advertisements

Khắc phục lỗi không tạo được Site mới trong Sharepoint 2007

Đang dùng Sharepoint Designer để tạo một Masterpage. Sau một vài lần thử Save đều không thành công mình đã vào để xóa cái site có chứa Template mình đã copy ra đó, nhưng lại quên đóng Designer. Tạo lại mới một site mới trong Sharepoint. Sau khi tạo xong, Nhận được thông báo lỗi:

HTTP/1.1 404
Connection: close
Date: Tue, 16 Sep 2008 05:09:29 GMT
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
MicrosoftSharePointTeamServices: 12.0.0.6219

Mặc dù đã đánh “IISRESET /NOFORCE”, Nhưng ngoài trang Sharepoint Admin vẫn hoạt động, Site nào tạo ra cũng bị lỗi tương tự. Sau một lúc lục lọi và phá phách, Tôi đã tìm được giải pháp cho lỗi với vẩn nì. Post lên cho mọi người tham khảo.

Đầu tiên, chắc chắn là phải gõ lệnh “IISRESET /NOFORCE” để đảm chạy lại IIS. Nếu không được thì mới tạo site mới.

Vào Run, gõ CMD, tiếp

CD “C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WEB SERVER EXTENSIONS\12\BIN\”

(Chú ý là dấu ngoặc kép hơi khác nên trong Windows bạn phải sửa lại “” nha).

Tiếp gõ

STSADM.exe” -O CREATESITE -URL http://servername
-OWNEREMAIL <e-mail> -OWNERLOGIN <domain\username>

Ví dụ của tôi là:

Stsadm.exe –O CREATESITE –URL http://selab –OWNEREMAIL admin@selab.com –OWNERLOGIN Selab\Administrator

OK, bạn đã làm xong chưa? Xong rồi thì gõ URL của Site vào và Login thôi.