Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

ERP

SAP, ORACLE, MS, IBM là nhng ông già làm chính tr

Facebook là cô người mu mi ni.

Google là 1 gã con buôn giàu có, chính tr làm gì khi có nhiu tin

Apple ư, mt tên đp trai, chính tr cũng tt nhưng hẳn là hắn thích ngh thut hơn

FPT chúng tôi: chuyên các dịch vụ dch thut 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: