Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Mặc dù đã làm quen với Sharepoint đã lâu, tuy nhiên mình nhận ra rằng kiến thức của mình về Sharepoint lại là một mớ nham nhở, không hệ thống, thiếu nhiều chỗ cơ bản. Từ hôm nay mình sẽ bắt đầu lại từ đầu với Sharepoint 2007. Tại sao thời điểm này không bắt tay luôn với SP2010? Quan niệm của mình là Công nghệ là thế, chưa cần phải nắm bắt cái mới nhất. Hơn nữa, SP2010 quá nặng. Mình làm sao chơi với nó được.

OK.

Đầu tiên là việc tạo môi trường nghiên cứu. Mình dùng Windows 2003 Enterprise Server trên máy ảo VMWare. Yêu cầu phần cứng đáng kể nhất của Sharepoint là bộ nhớ cần phải >= 1GB.

Sau khi cài xong hệ điều hành. Để cài SP2007, hệ thống cần phải được cài sẵn những thành phần sau:

  • IIS Server 6.0 (Trong phần lựu chọn Windows Components)
  • .NET 3.0. Mình cài .NET 3.5 trong thư mục Local_Driver:\WCU\dotNetFramework của đĩa cài Visual Studio 2008.

1h30 sáng rồi. Hôm nay đúng là một ngày có ý nghĩa với mình. Nếu không cài được cái ContosoPartner này thì thật là nản. Mà có lẽ mình sẽ không thể ngủ ngon được. Cuối cùng thì cũng đã cài xong. Mình đã thử nhiều lần mà cứ gặp cái lỗi “System.NotImplementedException: The method or operation is not implemented” Không biết là cái quái gì. Tuy nhiên, cuối ngày thì mình cũng đã Search được lỗi này do chưa cài SilverSlight 2 SDK. Nhớ là đúng bản Silverslight2 SDK nha. Hiện tại đã có Silverslight4SDK, tuy nhiên, sau khi thất bại với 4 thành công với 2, mình đã rút lại được kinh nghiệm không phải mới nhất bao giờ cũng tốt. Còn một lỗi nữa là bộ cài Contoso không thể tìm được các file *.WSP. Cái này là do đường dẫn đến thư mục chứa quá dài. Nếu để trên Desktop hoặc trong My Document thì chắc chắn sẽ bị lỗi này. Ví thế chuyển thư mục spg(Sharepoint Guidance) về thư mục gốc C:\, D:\ là được.

Hy vọng tháng ngày này sẽ nhanh chóng qua đi. Mình sẽ làm được mà thôi. Cố lên ta. Giờ đi ngủ thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: