Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Sử dụng UNION

SQL cơ bản thì có thể ai cũng từng đọc qua. Nhưng khi vào làm việc với nó thực tế thì mới gặp nhiều vấn đề và thu được nhiều kinh nghiệm.

Hôm nay mình gặp lỗi thế này:

ORDER BY items must appear in the select list if the statement contains a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator.

Lỗi này có nghĩa là khi Order by trong lệnh SEELCT có UNION thì phải select cả trường đem ra ORDER BY.

ví dụ muốn order by date thì bạn phải select cả date.

SELECT id, title from table1 order by date union SELECT id, title from table2 order by date ==> câu lênh này sẽ báo lỗi

SELECT id, title,date from table1 order by date union SELECT id, title,date from table2 order by date => câu lệnh này sẽ chạy tốt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: