Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Error    1    VSeWSS Service Error: Assembly C:\Documents and Settings\*\*. dll not found. This may occur because the VSeWSS WCF Service does not have local administrator permissions. Please review the release notes.

VSeWSS Service Logging Error: Access to the path ‘C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft\VSeWSS 1.3’ is denied.

Logging failed attempting to write to C:\Documents and Settings\Default User\Application Data\Microsoft\VSeWSS 1.3\VSeWSS1.3 service.log. This may occur because the VSeWSS WCF Service does not have local administrator permissions. Please review the release notes.        0    0

Giải quyết thế nào?

Vấn đề này sẽ không bao giờ xảy ra nếu bạn đang dùng VSeWSS 1.2. Để mang lại nhiều chức năng hơn, phiên bản 1.3 can thiệp sâu hơn vào các Service của Windows. Vấn để trên có vẻ như là tài khoản mà Sharepoint Center Application Pool sử dụng để thực thi các lệnh không có đủ quyền hạn. Thử vào phần Identifier của Pool này ta thấy nó sử dụng tài khoản là Network Service.

Để khắc phục vấn đề này, cần tăng quyền hạn cho tài khoản “Network Service”. Vào phần ‘Computer Management’ -> ‘Group’ -> ‘Administrators’, Tiếp theo, bấm vào Add để thêm Network Service’ vào nhóm người sử dụng này.

Advertisements

Comments on: "Giải quyết thế nào? VSeWSS 1.3" (2)

  1. Mình đã thực hiện theo hướng dân của bạn nhưng kết quả chưa được.

    • Tiếc là lâu rồi mình không còn nghiên cứu Sharepoint nữa rồi bạn :+|

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: