Life, SAP, Consulting, Programming, Coding, ASP.NET, Sharepoint, MVC, Javascript, PHP, WebDesign, CSS, HTML

Bạn đã biết đến sự tiện dụng trong CakePHP, tất cả gần như được hỗ trợ. Chỉ chưa đến 10 dòng code, đã có thể thêm/cập nhật một record mà không cần tốn một dòng truy vấn SQL nào cả. Tuy nhiên, nếu cập nhật chỉ một trường trong một record thì thế nào?

Giả sử rằng trường cần cập nhật là ‘confirmed’ trong model có tên là ‘User’ và id là 5. Chúng ra sẽ khai báo thêm 1 mảng như sau:

  1. $data = array(
  2. ‘User’ => array(
  3. ‘id’          =>    5,
  4. ‘confirmed’   =>    1
  5. )
  6. );


$data = array(
‘User’ => array(
‘id’ => 5,
‘confirmed’ => 1
)
);

Sau khi xử lý, Hàm Save sẽ như sau:

  1. $this->User->save( $data, false, array(‘confirmed’) );

Hoặc có thể sử dụng hàm sau:

$this->User->saveField(‘field_name’,’value’);
$this->User->save( $data, false, array(‘confirmed’) );

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: